Startsida | Mitt konto | Varukorg | Kassa | Kontakt

 
Recensioner mer
Standard Snussats Medium
Kanon snus, inget att klaga på. Tycker den smakar precis lik ..
5 av 5 Kronor!Snusgrupp på Facebook
 


 


 
Kategorier
 Snussatser Blanda Eget Snus Portionssnus Lösa Aromer T-Shirts Snusdosor & Burkar
Varukorg mer
är tom...
Sök
 
Information
Tillverka snus i tryckkokare
Analysrapport av snussatser
Om KungsSnus Snusbutik
Vad är en snussats?
Snusfakta och Smakval
Produktfakta
Köpevillkor
Vanliga frågor om snustillverkning och leveranser
Kontakta oss
Video
Nyhetsbrev
E-mail:
 
 
Köpevillkor

Köpevillkor vid köp och beställning av snus från snusfabriken

Dessa köpevillkor gäller vid köp och beställning av kvalitativa och klassiska snussatser från Snusfabriken. Alla priser i webbshoppen är ink moms och vid beställning kan ni räkna med leverans inom 3-10 dagar.

Köpevillkor – Privatkonsumenter
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Duderhof lider ekonomisk skada, polisanmäls. Duderhof friskriver sig för tryckfel på sortiment samt förekommande produkter och tjänster. Bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot postförskott alternativt mot faktura.

Vid försenade betalningar debiteras dröjsmålsränta enligt 6§ i räntelagen med referensränta + 8 %. Duderhof reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Duderhof att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna på måndag till torsdag kommer att behandlas senast näskommande dag, för leverans inom 2 till 4dagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.
Leverans sker per post / spedition / e-post. Leverans av beställd tjänst enligt order.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Duderhofs köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Duderhof antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Duderhofs egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Duderhofs ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Duderhof bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Duderhof via e-post order@snusfabriken.com och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Duderhof skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Duderhof bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Duderhof har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200kr + moms + frakt tur och retur(verkliga fraktavgifter) samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Duderhof förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Duderhof för erhållande av ett RN. Verkliga Tur och Returfrakter bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall Duderhof kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Duderhof, debiteras en fast avgift om 250kr+tillkommande fakturaavgifter för att täcka Duderhofs kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods
Om en vara från Duderhof skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, DHL 0771 - 345 345) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Kungsgossistens kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Duderhof befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Personuppgifts och anti-SPAM policy för Duderhof AB
Utlämnande av personuppgifter
Duderhof AB delar inga personuppgifter kunden lämnar till sig till tredje part såvida kunden inte uttryckligen gett sitt samtycke till detta i samband med att informationen lämnades eller vid ett senare tillfälle.

Vad som avses med personuppgifter
Detta innefattar personuppgifter så som namn, e-postadress, adress, telefonnummer, varor eller tjänster ni köpt såväl som uppgifter som ert besök på vår sida automatiskt medger, så som ip-adress, webbläsarversion, operativsystem, webbadress som dirigerade Er till vår sida, datum och tidpunkt etc

Anti-SPAM policy
Duderhof AB medverkar ej till att skicka sk. SPAM. Som kund till oss kan Ni få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation ni initierad samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till våran verksamhet förekommer ej. Sker automatiskt utskick ska kunden kunna avregistrera sig från dessa enkelt från en länk i e-postmeddelandet. Detta ska kunna ske utan att kunden måste göra en inloggning eller liknande.

Övrigt
Duderhof förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Duderhof rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Duderhof skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

 

Fortsätt

Copyright © 2009 snusfabriken.com - E-butik levererad av DistansData